Rubrika: Ajax

  • (9) Práce s AJAXem

    V devátém dílu našeho seriálu o jQuery se ponoříme do světa AJAXu. AJAX je zkratka pro Asynchronous JavaScript and XML, což je technika umožňující webovým stránkám načítat data ze serveru asynchronně, tj. bez nutnosti znovunačítání celé stránky. Tato technologie má řadu výhod, např. rychlejší odezvu, méně dat přenášených mezi serverem a prohlížečem a lepší uživatelský…